newspaperหลักการสำคัญที่สุด 2 ประการของการลงทุนแบบ Warren Buffett ได้แก่

1. การเลือกลงทุนในกิจการที่ยอดเยี่ยม คือกิจการที่มีความแข็งแกร่งในธุรกิจที่แข่งขัน และมีความแข็งแกร่งอย่างยั่งยืน (Durable Competitive Advantage : DCA)

2. ลงทุนในราคาที่เหมาะสม คือเลือกจังหวะที่ซื้อหุ้นในราคาที่มี Margin of Safety อย่างเพียงพอ

ผมคิดว่ายังมีคนเข้าใจความหมายของ DCA ไม่ถูกต้องอยู่พอสมควร คำว่า DCA (Buffett มักใช้สลับกับคำว่า moat ซึ่งแปลว่าคูเมือง) หมายถึงความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืนก็จริง แต่ DCA ไม่ใช่สิ่งถาวรตลอดกาล (When it’s durable, does not mean it’s everlasting!) ธรรมชาติของทุกธุรกิจต้องเผชิญหน้ากับการแข่งขัน และกิจการใดที่มีความสามารถในการกำไรสูง ย่อมดึงดูดคู่แข่งให้เข้ามาร่วมแข่งขันแบ่งเค๊กตลอดเวลา โดยเฉพาะเมื่อกิจการใดที่เป็นผู้นำในธุรกิจนั้นย่อมตกเป็นเป้าหมายแรกของคู่แข่ง เปรียบเหมือนเมืองอุดมสมบูรณ์ที่มีกำแพงสูง ป้อมปราการแกร่ง และคูเมืองกว้างขวาง คู่สงครามที่ต้องการเข้าตีย่อมพยายามทำลายเครื่องกีดขวางเหล่านั้นอยู่เสมอ เมืองใดที่ไม่พยายามปรับปรุงเครื่องกีดขวางเหล่านี้ ย่อมสูญเสีย DCA ไม่ช้าก็เร็ว

ตัวอย่างที่ Buffett ใช้ในการอธิบายใน Letter to Shareholder เมื่อปี 2006 คือ Buffalo News ซึ่งเป็นกิจการหนึ่งใน Berkshire Hathaway เอง

หนังสือพิมพ์ถือเป็นธุรกิจที่มีความมั่นคงอย่างหนึ่ง หนังสือพิมพ์ที่มีส่วนแบ่งตลาดสูงมีสถานะกึ่งผูกขาด เนื่องจากในเมือง ๆ หนึ่ง หรือประเทศ ๆ หนึ่งมักมีหนังสือพิมพ์ใหญ่ ๆ เพียงไม่กี่ฉบับ (business oligopoly) และความซับซ้อนของสายส่งหนังสือพิมพ์ไปตามแผงหนังสือและบ้านประชาชนทุก ๆ เช้า ทำให้คู่แข่งต่างถิ่นเข้ามาในตลาดได้ยาก (geographic monopoly) นอกจากนี้ คู่แข่งของหนังสือพิมพ์ในการแพร่ข่าวสารสู่ประชาชนมีน้อยมาก ประชาชนทั่วไปจึงนิยมซื้อหนังสือพิมพ์มาอ่านเพื่อติดตามข่าวต่าง ๆ และจากยอดจำหน่ายของหนังสือพิมพ์ที่สูง, การเข้าถึงคนอย่างทั่วถึง ทำให้ธุรกิจใดที่ต้องการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายย่อมต้องลงโฆษณาใน หนังสือพิมพ์อย่างแน่นอน และคนอ่านจำนวนไม่น้อยอีกเช่นกันที่อ่านหนังสือพิมพ์เพราะต้องการค้นหาโฆษณา สินค้าลดราคาที่น่าสนใจ หนังสือพิมพ์ที่มีส่วนแบ่งตลาดมากกว่าจะอยู่ในสถานะได้เปรียบอย่างยิ่ง เพราะมียอดขายสูงกว่า, ดึงดูดโฆษณาได้ดีกว่า (เพราะกลุ่มเป้าหมายใหญ่กว่า) และมีต้นทุนต่อหน่วยต่ำกว่า (fixed cost ของหนังสือพิมพ์แต่ละยี่ห้อไม่ต่างกันมาก เช่นต้นทุนเครื่องจักร, นักข่าว, สายส่ง ถ้าหนังสือพิมพ์ไหนยอดจำหน่ายมากกว่าจะเฉลี่ยต้นทุนได้มากกว่า)

ความแข็งแกร่งของลักษณะธุรกิจทำให้หนังสือพิมพ์อยู่ในสถานะเสือ นอนกินมาเป็นเวลานาน กิจการนี้สร้างผลกำไรมหาศาล และมีเงินสดสม่ำเสมอมาตลอด จนกระทั่งความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์, เคเบิลทีวี, โทรศัพท์มือถือ และอินเตอร์เน็ท ทำให้คนทั่วไปมีทางเลือกในการเข้าถึงข่าวสารที่ฉับไวกว่าหนังสือพิมพ์ และในราคาต่ำกว่า (บางอย่างฟรี เช่นอินเตอร์เน็ท) ทำให้หนังสือพิมพ์เผชิญหน้ากับศึกหนักมาก นอกจากนี้ barrier of entry (จากสถานะ geomonopoly และ startup cost ที่สูง) ของหนังสือพิมพ์หายวับไปกับการเสนอข่าวผ่านเวบไซท์ ยิ่งทำให้ธุรกิจหนังสือพิมพ์ตกที่นั่งลำบากมากขึ้นไปอีก… แต่เป็นที่น่าแปลกว่า บรรณาธิการและผู้สื่อข่าวของหนังสือพิมพ์ที่นำเสนอข่าวเหล่านี้อยู่ตลอดเวลา กลับไม่รู้สึกถึงภัยคุกคาม และปรับตัวรับแต่อย่างใด

อนาคตของธุรกิจหนังสือพิมพ์จะเป็นอย่างไร… ความเห็นผมเองคิดว่าหนังสือพิมพ์คงเป็นธุรกิจที่มั่นคงและสร้างกระแสเงินสด ได้ดี (cash cow) ตราบใดที่การบริหารจัดการของกิจการยังมีประสิทธิภาพ แต่ภาพใหญ่แล้วหนังสือพิมพ์คงถูกลดความสำคัญลงเรื่อย ๆ จนไม่มีข้อได้เปรียบสื่อข่าวสารอื่น ๆ อีก การเติบโตของธุรกิจนี้ก็คงจะเป็นไปในทำนองเดียวกัน

 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.